Advancing

Tamu ya maisha

Kukosa au kumiliki jambo moja. Maisha au uhai wa mwanadamu yeyote ni kubahatisha tu. Hakuna anaye hakika ya wakati atakapo kata roho. Kuzaliwa ni kwa bahati, kuishi ni kwa Majaaliwa, lakini kifo ni lazima.

Tamu ya kuishi lakini ndio ipi? Ni kuwa na hela au mali kwa wingi? Au ni kuwa na jamii kubwa yenye upendo kila upande? Au ni marafiki wanao kupa raha kila uchao? Ama ni ule mhemko unaompata mtu akijilamba midomo baada ya chakula kitamu? Ama pia ni ule umahiri utokanao na ukubwa au kujulikana kisiasa?

Japo yote hayo yana umuhimu fulani kwa watu wengine, kunao wale walo’ na mtazamo tofauti. Kwao utamu wa maisha ni kuishi bila ya vurugu yoyote kila siku. Wengi wao hudhania eti kumcha na kumti Mola ndio hasa itampa mtu raha ya kuishi. Eti baadaye akhera watatunukiwa na maisha yaso’ kikomo.

Labda kuna ukweli kila upande. Au labda yote ni ndoto tu na hakuna chochote kiitwacho tamu. Ni fikra tu za kibinadamu za kujaribu kujiweka bila ya bugudha za hapa duniani.

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s