Advancing

Kesho

Tunaihofu kesho! Itakuwaje kesho? Itakuwa tupu ama itajaa hamu na fanaka? Kazi imesimama. Maisha yamekwama? Hamu ya chochote haipo tena. Unyamavu umechukua kila sehemu ya nafsi na kiwiliwili. Roho zinaumia. Miili nayo inaliwa na funza pasi na kujua kwa wenye hiyo miili. Uvundo. Machozi. Vitisho vya kukatiziwa maisha na kunyimwa haki za kibinadamu. Maana’ke moyo kuhofu kesho.

Lakini Mbona kimya basi? Ama ni kuogopa kufa? Wimbo mtamu umekwisha? Umebadilika na kuwa wimbo wa uchungu, tamaa na hofu? Lawama tu kila upande.

Vivuli. Vivuli vya magofu ya watu. Mfano wa watu. Walikuwa watu hapo nyuma. Awali kabla ya kuporomoka, walikuwa wa maana. Wenye umahiri na nguvu. Lakini sasa wamebaki tu vivuli vya magofu visivyo na maana. Hata mwangaza huwakimbia.

Jana imepita. Mpito mpya unakolea. Upweke tu ndio uliobaki. Pepo za hasira zinavuma. Kiu na njaa zimekita. Kufululiza tu kwa maono ingawa hamna nguvu za kujiendeleza.

Safari ‘mefika kikomo. Maguu dhaifu yamechoka kusimama. Ari tu ndiyo imebaki. Kambi tuipige. Tupalilie kile tulichonacho. Kesho itafika.

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s