Advancing

Nilipofariki

Nilipofariki dunia
Nilipokata pumzi
Mawingu yalikuwa manyamavu
Kila kitu kilinikataa
Nilipoteza hisia
Sikukuwa na maana tena kwa vyovyote vile
Maisha niliyoishi yakuwa na maana tena
Nilibakia tu kama bofu lililotolewa hewa

Marafiki waliendelea na maisha yao
Ingawa walihuzunika kunipoteza
Iliwachukuwa siku chache kunisahau
Shughuli za kawaida hazikukatizwa
Ndege wa angani waliendelea kuimba
Jua liliangaa kama kawaida
Mito iliendelea kutiririka
Mimea iliendelea kukua

Wapendwa wangu walihuzunika
Walilia zao kwikwi
Macho yakabadili rangi
Yakawa mekundu
Huzuni ulitanda
Walijua huo ndio ulikuwa mwisho wa kuniona
Pindi tu niingiapo kaburini
Watamkosa mmoja wao wa hali na mali
Wao tu ndio walioadhirika

Maisha ni mafupi
Yale uyapitiayo leo
Ni muhimu kukukuza kwa minajili
Ya maisha ya kesho na baadaye
Makosa ya sasa na yawe funzo
Ili kujiendeleza
Aliyeteleza na kuanguka na kusimama
Yu imara kuliko yule
Alibaki imara bila ya kuteleza

Nilipozikwa niliwaacha waja wenzangu
Wakiendelea kubahatisha maisha
Bila ya kujua kuwa hata wao
Siku moja wataiwacha dunia
Waliendeleza dhuluma zao za kila siku
Mabaya kutendeana na kuwakera wengine

Maisha ni mafupi
Kila kitu kina mwisho wake
Hakuna jambo lisilo na kikomo
Vilio na huzuni vitapoa
Upendo utabaki
Tuukuze upendo zaidi na zaidi
Ili kujiepusha na majanga ya kujitakia
Kama wanadamu
Tusiishi maisha ya kinyama
Tuishi kwa amani na upendo
Tuhubiri umoja wa jamii

Advertisements
Standard
Advancing

Hawatuelewi

Moja wapo ya zile fikra
Ambazo huwa zimebanwa
Na kunyimwa hata pengo
La kutokezea waziwazi!

Hawatujui na hawatatujua kamwe
Hawatufahamu
Maisha yetu
Vilio vyetu
Pande zote
Mauwaji na majonzi
Harakati kujaribu kujituliza
Fununu tu za kimaumbile

Majaribio ya kimwili
Tamaa na utelezi
Cha mwenzio kuonekana tamu
Chako kukosa hamu
Kuitumia kila njia
Kuonja vya kila pande
Maadamu kutuliza hamu
Hamu isiyo na Mwanzo wala mwisho
Karne zimepita
Hakuna aliyefanikiwa
Kuituliza hiyo hamu
Itakuwa hata baada ya sisi
Kuuwacha ulimwengu huu

Hii ni ya wangu wa moyoni
Wangu warembo wawili
Jasho kunitoka
Ili kujikimu
Kupata kidogo
Ingawa cha maana
Kuendeleza maisha
Penzi langu litadumu
Hata ikiwepo mihemko
Na mawimbi au visiki
Mimi nipo hadi mwisho

Kwa marafiki na walimwengu
Hasa wale wa karibu sana nami
Maadui na wenye uhasama dhidi yangu
Niliyo jaliwa na Maulana
Hamuwezi kuninyang’anya
Nipo basi
Hata bila ya kutarajiwa

Standard
Advancing

All I want is you

For when I am with you
I am closest to myself
I want you
Yes you
Not a part of you
All of you
All I want is you!

Do not bend, change or water down
All you have
Your own soul
And wants
Just because of the situation
Or happenings
You are deep and beautiful
You are everything
All I want is you!

You throw away remnants
Of what you needed
When you stop needing them
I want you and I don’t want to know how
I will not stop wanting you
All I want is you!

I know I should stop
The feelings
And falling in love
With what should have been
But it took me too long
Too long to realize how much I was wanted
Then it turned out to being needed
Change in me is beckoning
All I want is you!

I am hooked
My past
My present
My future
Is always shifting
You are always there
Every thought, feeling, belief
All I want is you!

I have started finding
Finding who I am
What I need
What means what to me
Everything, all we have and need, is just that, nothing
All I want is you!

Standard