Advancing

Nitulizie…

Mafanikio yangu yanakutegemea wewe. Iwapo upweke utanizidi, ni wewe dawa yangu. Machozi na maumivu yangu, ni wewe tu unayeweza kunituliza. Mtazamo na mwenendo wako, ni utulivu kwa yangu hofu.

Nikumbatie. Nikumbatie watuone. Wajinyonge wakitaka. Ili wajue kuwa ni wewe wangu. Roho zao zichafuke. Wivu uwazidie. Kisha watulie kwa ugunduzi wa undani wa penzi letu!

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s